90th Birthday

August 30, 2020

Every year, we are celebrating our birthday. One year, one time. And sometimes, when you passed someone’s birthday, you will think, there’s another one next year.

Do you know, each age only comes once in a year. You won’t celebrate 17th birthday twice. So, each birthday is very meaningful. Especially when you don’t know if you still able to celebrate next year’s birthday. People’s life is unpredictable.

So, when my grandfather (mother’s father) celebrate his 90th Birthday, it’s really really special. Not many people could life until 90th. During this pandemic covid, it’s hard to celebrate with whole family because we all stay in different city. And we are very concern to grandfather’s health, so only my family going to celebrate. For others, we use video call. My grandfather got mild stroke before so now he can’t walk and only sit in the wheelchair. But his mind and everything is still good, he still follow news and now what happens today. It’s just that nowadays, we think his speaking is start to unclear.

August 30, 2020

Happy Birthday Grandpa, wish you healthy and happiness..

xiang qin xiang ai yi jia ren 相亲相爱一家人

相亲相爱一家人 xiang qin xiang ai yi jia ren – Love Each Other A Family – Saling Mencintai satu keluarga

(家谱)我喜欢一回家就有暖洋洋的灯光在等待(男)
Wo xi huan yi hui jia, jiu you nuan yan yang de deng guang zai deng dai
I like once at home, there’s a warm light waiting
Saya suka begitu pulang ke rumah, ada kehangatan cahaya yang menungguku

(腰妖)我喜欢一起床就看到大家微笑的脸庞(女)
Wo xi huan yi qi chuang, jiu kan dao da jia wei xiao de lian pang
I like once get up, can see everyone’s smilling
Saya suka begitu bangun, melihat senyum semua orang

(菜籽)我喜欢一出门就为了家人和自己的理想打拼(男)
Wo xi huan yi chu men, jiu wei le jia ren he zi ji de li xiang da pin
I like once go out, is to worked hard for family and my ideal
Saya suka begitu keluar, adalah untuk giat bekerja untuk keluarga dan cita-cita saya

(冰阳)我喜欢一家人心朝着同一个方向眺望oh….(女)
Wo xi huan yi jia ren, xin chao zhe tong yi ge fang xiang diao wang ooh….
I like a family, overlooking the heart in the same directions.. oohh….
Saya suka sebuah keluarga, dimana hati menghadap ke arah yang sama.. ooh…

(蚂蚁)我喜欢快乐时马上就想要和你一起分享(男)
Wo xi huan kuai le shi, ma shang jiu xiang yao he ni yi qi fen xiang
I like when I’m happy, want to share with you immediately
Saya suka ketika saya senang, ingin segera berbagi denganmu

(心愿)我喜欢受伤时就想起你们温暖的怀抱(nv)
Wo xi huan shou shang shi, jiu xiang qi ni men wen nuan de huai bao
I like when I’m hurting, I will think of your warm embrance
Saya suka ketika saya terluka, akan memikirkan pelukan hangat darimu

(坏坏)我喜欢生气时就想起你们永远包容多么伟大(男)
Wo xi huan sheng qi shi, jiu xiang qi ni men yong yuan bao rong duo me wei da
I like when I feel upset, I will think of how great your toleration
Saya suka ketika saya marah, saya akan memikirkan kesabaranmu yang besar

(蝴蝶)我喜欢旅行时为你把美好记忆带回家(女)
Wo xi huan lv xing shi, wei ni ba mei hao ji yi dai hui jia
I like when I’m on trip, I will bring the beautiful memory home just for you
Saya suka ketika saya bepergian, akan membawa pulang kenangan yang indah untuk kalian

(女合)因为我们是一家人
Yin wei wo men shi yi jia ren
Because we are a family
Karena kita satu keluarga

(男合)相亲相爱的一家人
Xiang qin xiang ai de yi jia ren
A family that love each other
Sebuah keluarga yang saling mencintai

(男合)有缘才能相聚
You yuan cai neng xiang qu
Can gathering because have a destiny
Berkumpul karena takdir

(女合)有心才会珍惜
You xin cai hui zhen xi
Can cherish each other because have feeling
Saling menghargai satu sama lain karena ada perasaan

(男女合)何必让满天乌云遮住眼睛
He bi rang man tian wu yun zhe zhu yan jing
Why let the sky clouds over our eyes
Kenapa membiarkan awan di langit menutupi mata kita

(女合)因为我们是一家人
Yin wei wo men shi yi jia ren
Because we are a family
Karena kita satu keluarga

(男合)相亲相爱的一家人
Xiang qin xiang ai de yi jia ren
A family that love each other
Sebuah keluarga yang saling mencintai

(男合)有福就该同享
You fu jiu gai tong xiang
Should share the blessings together
Ada berkat harus saling berbagi

(女合)有难必然同当
You nan bi ran tong dang
Have a difficult need to be the same
Ada kesulitan harus selalu sama

(男女合)用相知相守换地久天长
Yong xiang zhi xiang shou huan di jiu tian zhang
With everyone we know, spend forever and ever
Menghabiskan selamanya dengan orang-orang yang kita kenal

(聆听)我喜欢一回家就把乱糟糟的心情都忘掉
Wo xi huan yi hui jia, jiu ba luan zao zao de xin qing dou wang diao
I like once at home, forget all the bad mood
Saya suka begitu sampai rumah, langsung melupakan semua perasaan yang buruk

(水晶)我喜欢一起床就带给大家微笑的脸庞(女)
Wo xi huan yi qi chuang, jiu kan dao da jia wei xiao de lian pang
I like once get up, can see everyone’s smilling
Saya suka begitu bangun, melihat senyum semua orang

(嘎嘎)我喜欢一出门就为了个人和世界的美好打拼
Wo xi huan yi chu men, jiu wei le ren he shi jie de mei hao da pin
I like once go out, is to worked hard for people and beautiful of the world
Saya suka begitu keluar, adalah untuk giat bekerja untuk orang-orang dan keindahan dunia

(晃晃)我喜欢一家人梦朝着同一个方向创造oh….
Wo xi huan yi jia ren, meng zhao zhe tong yi ge fang xiang chuang zao ooh…
I like a family, dream to create the same directions.. oohh….
Saya suka sebuah keluarga, dimana mimpi untuk tujuan yang sama.. ooh…

(标志)当别人快乐时好像是自己获得幸福一样
Dang bie ren kuai le shi, hao xiang shi zi ji huo de xing fu yi yang
When others feels happy, seems to be the same as our happiness too
Ketika orang lain merasa bahagia, sama seperti kebahagiaan kita juga

(绵绵)当别人受伤时我愿意敞开最真的怀抱
Dang bie ren shou shang shi, wo yuan yi chang kai zui zhen de huai bao
When others feels hurt, I would like to open the most truly embrance
Ketika orang lain merasa terluka, aku akan membuka pelukanku yang paling nyata

(烟花)当别人生气时告诉他就算观念不同不必激动
Dang bie ren sheng qi shi, gao su ta jiu suan guan nian bu tong bu bi ji dong
When others feel upset, I would like to tell them even has a different, but don’t need to be agitated
Ketika orang lain marah, aku akan member tahu mereka, bahwa meskipun ada perbedaan, tapi tidak perlu sampai gelisah

(海峡)当别人需要时我一定卷起袖子帮助他
Dang bie ren xu yao shi, wo yi ding juan qu xiu zi bang zhu ta
When others needed, I will handly help them
Ketika orang lain membutuhkan, aku akan menyingsingkan lengan membantu mereka

(女合)因为我们是一家人
Yin wei wo men shi yi jia ren
Because we are a family
Karena kita satu keluarga

(男合)相亲相爱的一家人
Xiang qin xiang ai de yi jia ren
A family that love each other
Sebuah keluarga yang saling mencintai

(男合)有缘才能相聚
You yuan cai neng xiang qu
Can gathering because have a destiny
Berkumpul karena takdir

(女合)有心才会珍惜
You xin cai hui zhen xi
Can cherish each other because have feeling
Saling menghargai satu sama lain karena ada perasaan

(男女合)何必让满天乌云遮住眼睛
He bi rang man tian wu yun zhe zhu yan jing
Why let the sky clouds over our eyes
Kenapa membiarkan awan di langit menutupi mata kita

(女合)因为我们是一家人
Yin wei wo men shi yi jia ren
Because we are a family
Karena kita satu keluarga

(男合)相亲相爱的一家人
Xiang qin xiang ai de yi jia ren
A family that love each other
Sebuah keluarga yang saling mencintai

(男合)有福就该同享
You fu jiu gai tong xiang
Should share the blessings together
Ada berkat harus saling berbagi

(女合)有难必然同当
You nan bi ran tong dang
Have a difficult need to be the same
Ada kesulitan harus selalu sama

(男女合)用相知相守换地久天长
Yong xiang zhi xiang shou huan di jiu tian zhang
With everyone we know, spend forever and ever
Menghabiskan selamanya dengan orang-orang yang kita kenal

(男合)处处为你用心一直最有默契
Chu chu wei ni yong xin, yi zhi zui you mo ji
Everywhere your heart has always been the most understanding
Dimanapun hatimu, selalu yang paling dimengerti

(女合)请你相信这份感情值得感激 oh…
Qing ni xiang xin zhe fen gan qing zhi de gan ji. Oohh…
Please believe that this feeling is really worth to be grateful.. Oooh..
Percayalah bahwa perasaan ini pantas untuk dihargai.. oooh…

因为我们是一家人
Yin wei wo men shi yi jia ren
Because we are a family
Karena kita satu keluarga

相亲相爱的一家人
Xiang qin xiang ai de yi jia ren
A family that love each other
Sebuah keluarga yang saling mencintai

有缘才能相聚
You yuan cai neng xiang qu
Can gathering because have a destiny
Berkumpul karena takdir

有心才会珍惜
You xin cai hui zhen xi
Can cherish each other because have feeling
Saling menghargai satu sama lain karena ada perasaan

何必让满天乌云遮住眼睛
He bi rang man tian wu yun zhe zhu yan jing
Why let the sky clouds over our eyes
Kenapa membiarkan awan di langit menutupi mata kita

因为我们是一家人
Yin wei wo men shi yi jia ren
Because we are a family
Karena kita satu keluarga

相亲相爱的一家人
Xiang qin xiang ai de yi jia ren
A family that love each other
Sebuah keluarga yang saling mencintai

有福就该同享
You fu jiu gai tong xiang
Should share the blessings together
Ada berkat harus saling berbagi

有难必然同当
You nan bi ran tong dang
Have a difficult need to be the same
Ada kesulitan harus selalu sama

用相知相守换地久天长
Yong xiang zhi xiang shou huan di jiu tian zhang
With everyone we know, spend forever and ever
Menghabiskan selamanya dengan orang-orang yang kita kenal

=====================================

translated by Anna Wong

Chinese lyrics from TT Player / QQ Music
Pinyin by Anna Wong
All song lyrics Translations (English and Indonesia) by Anna Wong

My Aunty Trip # Indonesia

My Aunty from Guangzhou, China, was coming to Indonesia for celebrating my cousin’s wedding and Chinese New Year. And because, I can speak Chinese, so it’s my pleasure to guide her on tour near my hometown.

The first destination is Yogyakarta. Yogyakarta is a city and the capital city of Yogyakarta Special Region in Java, Indonesia. It is renowned as a centre of classical Javanese fine art and culture such as batik, ballet, drama, music, poetry, and puppet shows. Yogyakarta is historically and culturally part of the Central Java region, although it is now a separate administrative entity. It is the only region in Indonesia that is still governed by a pre-colonial monarchy, the Sultan of Yogyakarta, who serves as the hereditary governor of the region.

source: Wikipedia
– http://en.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
– http://en.wikipedia.org/wiki/Special_Region_of_Yogyakarta

I took my University degree in Yogyakarta. And I stay in Yogyakarta from 2001 to 2004 for study and 2004-2006 for works. So, Yogyakarta is just like my 2nd hometown. I known most of the place in there.

It tooks 1 hour from my hometown, Magelang by car. Magelang located in Central Java Region. If you want to come here, there’s an international Airport, Adisucipto International Airport. You can take a flight from Jakarta (capital city of Indonesia), Surabaya, Bali and some other big city in Indonesia for domestic, Singapore and Kuala Lumpur, Malaysia for International. I took my aunty, touring Yogyakarta, and Semarang.

We visited Keraton Ngayogyakarta which is the palace of Sultan, Taman Sari Watercastle, Benteng Vredebrug, and Malioboro street in Yogyakarta.

Unfortunately, Benteng Vredeburg was closed on Monday. (We toured on Monday, how pity.)

The 2nd destination is Semarang. Semarang is the capital and largest city of Central Java province in Indonesia. A major port during the Dutch colonial era, and still an important regional centre and port today.

source: Wikipedia Semarang

It tooks 2 until 3 hours drive to Semarang from Magelang. When traffic jam, it could took 4-5 hours.

We went to Sam Po Kong Temple, one of famous and oldest temple in Semarang. And then Lawang Sewu (thousand doors), an Nederlandsh old building which used as Railways Station. And last, we visit Vihara Buddhagaya Watugong at Ungaran, outside Semarang.

Tugu Muda at Pemuda Road, Semarang

===================================================
Let’s see more spesific about those place. ^_____^

Meeting with Family in Shenzhen 深圳 D5 # Guangdong – China

Today, me and my cousin will meeting some family from my father’s mom’s side. I call her 姑姑, my cousin calls her 姨姨.

They take us to visit their house, and treat us dinner. And we also go to Karaoke and walk around.

Then we go back to hotel to rest. Tomorrow we will move to another city.