Fish leung 梁静茹 – wu tiao jian wei ni 无条件为你

Fish leung 梁静茹 – wu tiao jian wei ni 无条件为你 – Unconditionally for you – Tanpa syarat untukmu

爱你等于拥有一片天空
Ai ni deng yu yong you yi pian tian kong
Love you is the same as having a sky
Mencintaimu sama dengan memiliki langit

任何风吹草动,都有你存在其中
Ren he feng chui cao dong, dou you ni cun zai qi zhong
Any sign of trouble, which always there is one of your existence
Segala tanda-tanda masalah, yang selalu ada keberadaanmu

自然而然的轻松
Zi ran er ran de qing song
Naturally gentle
Kelemah lembutan yang alami

一路到,夏天的尾声
Yi lu dao, xia tian de wei sheng
All the way to the end of the summer
Sepanjang jalan, sampai akhir musim panas

无所谓,到过于激动
Wu suo wei, dao guo yu ji dong
Does not matter, to be too excited
Tidak masalah, untuk terlalu gembira

我们有笑容,我们曾心动
Wo men you xiao rong, wo men ceng xin dong
We smile, Once our heart move
Kita tersenyum, sekali hati kita tergerak

不再是,无动于衷
Bu zai shi, wu dong yu zhong
No longer unmoved
Tidak bias digerakan lagi

无条件为你,不顾明天的安稳
Wu tiao jian wei ni, bu gu ming tian de an wen
Unconditionally for you, regardless of tomorrow’s secure
Tanpa syarat untukmu, tidak peduli keterjaminan esok hari

为你变坚强,相信你的眼神
Wei ni bian jian qiang, xiang xin ni de yan shen
For you, I become strong, believing in your eyes
Demi dirimu, menjadi kuat, percaya tatapan matamu

不敢想,不敢问
Bu gan xiang, bu gan wen
Not dare to think, not dare to ask
Tidak berani untuk berpikir, tidak berani untuk bertanya

有一天坏的可能
You yi tian huai de ke neng
One day may be bad
Suatu hari pasti ada buruknya

无条件为你,放弃单独的旅程
Wu tiao jian wei ni, fang qi dan du de lv cheng
Unconditionally for you, to give up a single journey
Tanpa syarat untukmu, untuk melepaskan perjalanan sendiri

为你坚强,就不怕牺牲
Wei ni jian qiang, jiu bu pa xi sheng
Be Strong for you, not afraid of sacrifice
Menjadi kuat demi dirimu, tidak takut akan pengorbanan

我的灵魂,如此沸腾
Wo de ling hun, ru ci fei teng
My soul, so boiling with excitement
Jiwaku, begitu mendidih dengan kegembiraan

为我爱的人
Wei wo ai de ren
Just for my love
Hanya untuk orang yang kucintai

喜欢复杂还是,习惯单纯
Xi huan fu za hai shi, xi guan dan chun
Like the complexity or customary simple
Suka hal yang komplek atau simple seperti pada umumnya

我愿尽力完成,你在我心中几分
Wo yuan jin li wan cheng, ni zai wo xin zhong ji fen
I would like to try to complete, how much your mark in my heart
Aku ingin mencoba untuk melengkapi, berapa banyak nilaimu di hatiku

难以形容的责任
Nan yi xing rong de ze ren
The responsibility which hard to describe
Rasa tanggung jawab yang susah untuk dijelaskan

一路到,夏天的尾声
Yi lu dao, xia tian de wei sheng
All the way to the end of the summer
Sepanjang jalan, sampai akhir musim panas

无所谓,到过于激动
Wu suo wei, dao guo yu ji dong
Does not matter, to be too excited
Tidak masalah, untuk terlalu gembira

我们有笑容,我们曾心动
Wo men you xiao rong, wo men ceng xin dong
We smile, Once our heart move
Kita tersenyum, sekali hati kita tergerak

不再是,无动于衷
Bu zai shi, wu dong yu zhong
No longer unmoved
Tidak bias digerakan lagi

无条件为你,不顾明天的安稳
Wu tiao jian wei ni, bu gu ming tian de an wen
Unconditionally for you, regardless of tomorrow’s secure
Tanpa syarat untukmu, tidak peduli keterjaminan esok hari

为你变坚强,相信你的眼神
Wei ni bian jian qiang, xiang xin ni de yan shen
For you, I become strong, believing in your eyes
Demi dirimu, menjadi kuat, percaya tatapan matamu

不敢想,不敢问
Bu gan xiang, bu gan wen
Not dare to think, not dare to ask
Tidak berani untuk berpikir, tidak berani untuk bertanya

有一天坏的可能
You yi tian huai de ke neng
One day may be bad
Suatu hari pasti ada buruknya

无条件为你,放弃单独的旅程
Wu tiao jian wei ni, fang qi dan du de lv cheng
Unconditionally for you, to give up a single journey
Tanpa syarat untukmu, untuk melepaskan perjalanan sendiri

为你坚强,就不怕牺牲
Wei ni jian jiang, jiu bu pa xi sheng
Be Strong for you, not afraid of sacrifice
Menjadi kuat demi dirimu, tidak takut akan pengorbanan

我的靈魂,如此沸騰
Wo de ling hun, ru ci fei teng
My soul, so boiling with excitement
Jiwaku, begitu mendidih dengan kegembiraan

為我愛的人
Wei wo ai de ren
Just for my love
Hanya untuk orang yang kucintai

爱一个人,付出才会完整
Ai yi ge ren, fu chu cai hui wan zheng
Love a person, will pay full then can be complete
Mencintai seseorang, harus membayar penuh baru bisa lengkap

无条件,越爱就越深
Wu tiao jian, yue ai jiu yue shen
Unconditional, the more love then the more deep
Tidak ada syarat, semakin cinta maka semakin dalam

永远不分
Yong yuan bu fen
Forever regardless
Selamanya tanpa peduli apapun

无条件为你,不顾明天的安稳
Wu tiao jian wei ni, bu gu ming tian de an wen
Unconditionally for you, regardless of tomorrow’s secure
Tanpa syarat untukmu, tidak peduli keterjaminan esok hari

为你变坚强,相信你的眼神
Wei ni bian jian qiang, xiang xin ni de yan shen
For you, I become strong, believing in your eyes
Demi dirimu, menjadi kuat, percaya tatapan matamu

不敢想,不敢问
Bu gan xiang, bu gan wen
Not dare to think, not dare to ask
Tidak berani untuk berpikir, tidak berani untuk bertanya

有一天坏的可能
You yi tian huai de ke neng
One day may be bad
Suatu hari pasti ada buruknya

无条件为你,放弃单独的旅程
Wu tiao jian wei ni, fang qi dan du de lv cheng
Unconditionally for you, to give up a single journey
Tanpa syarat untukmu, untuk melepaskan perjalanan sendiri

为你坚强,就不怕牺牲
Wei ni jian jiang, jiu bu pa xi sheng
Be Strong for you, not afraid of sacrifice
Menjadi kuat demi dirimu, tidak takut akan pengorbanan

我的靈魂,如此沸騰
Wo de ling hun, ru ci fei teng
My soul, so boiling with excitement
Jiwaku, begitu mendidih dengan kegembiraan

為我愛的人
Wei wo ai de ren
Just for my love
Hanya untuk orang yang kucintai

Chinese lyrics from TT Player / QQ Music
Pinyin by Anna Wong
All song lyrics Translations (English and Indonesia) by Anna Wong
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s