Meng Ran 夢然 – Shao Nian 少年

Meng Ran 夢然 – Shao Nian 少年 – Juvenile – Remaja

换种生活 让自己变的快乐
huan zhong sheng huo, rang zi ji bian de kuai le
change the style of life, let us happier
mengubah gaya hidup, untuk membuat kita lebih bahagia

放弃执著 天气就会变的不错
fang qi zhi zhuo, tian qi jiu hui bian de bu cuo
give up the stubborn, and the weather will be good
lepaskan rasa keras kepala, dan cuaca akan menjadi bagus

每次走过 都是一次收获
mei ci zou guo, dou shi yi ci shou huo
Every time passed by, it’s all a kind of reward
Setiap melewati sesuatu, semua adalah semacam penghargaan

还等什么 做对的选择
hai deng shen me, zuo dui de xuan ze
What are you waiting for, is making the right choice
Apa yang masih kamu tunggu, adalah membuat keputusan yang benar

过去的,就让它过去吧
guo qu de, jiu rang ta guo qu ba
What is gone, then let it gone
Apa yang sudah terlewat, biarlah mereka menjadi masa lalu

别管那是一个玩笑还是谎话
bie guan na shi yi ge wan xiao hai shi huang hua
Leave it be, wether it is a joke or a lie
Jangan pedulikan, meskipun itu adalah candaan ataupun kebohongan

路在脚下 其实并不复杂
lu zai jiao xia qi shi bing bu fu za
Actually, The road that we take is not that complicated
Sebenarnya, jalanan yang kita tempuh tidaklah serumit itu

只要记得你是你呀
zhi yao ji de ni shi ni ya
As long as you remember that you are you
Selama kamu ingat kalau dirimu adalah dirimu sendiri

wu oh oh

wu oh oh

我还是从前那个少年
wo hai shi cong qian na ge shao nian
I’m still the same juvenile like before
Aku masihlah remaja yang sama dengan dulu

没有一丝丝改变
mei you yi si si gai bian
no change at all
tidak berubah sama sekali

时间只不过是考验
shi jian zhi bu guo shi kao yan
Time is only a test
Waktu hanyalah sebuah ujian

种在心中信念丝毫未减
zhong zai xin zhong xin nian si hao wei jian
The believe that planted in the heart slightest not reduced
Kepercayaan ini selalu ada di dalam hati, sedikitpun tidak berkurang

眼前这个少年
yan qian zhe ge shao nian
The juvenile in front of me
Remaja didepanku ini

还是最初那张脸
hai shi zui chu na zhang lian
Still the same face as the first
Masih dengan wajah yang sama seperti pertama dulu

面前再多艰险不退却
mian qian zai duo jian xian bu tui que
No matter how hard and dangerous we face, will never retreat
Tidak peduli seberapa keras dan bahaya yang akan kita hadapi, tidak akan pernah mundur

Say Never Never Give Up
Tidak akan pernah menyerah

Like a Fighter
Seperti seorang pejuang

Wu oh oh

换种生活 让自己变的快乐
huan zhong sheng huo, rang zi ji bian de kuai le
change the style of life, let us happier
mengubah gaya hidup, untuk membuat kita lebih bahagia

放弃执著 天气就会变的不错
fang qi zhi zhuo, tian qi jiu hui bian de bu cuo
give up the stubborn, and the weather will be good
lepaskan rasa keras kepala, dan cuaca akan menjadi bagus

每次走过 都是一次收获
mei ci zou guo, dou shi yi ci shou huo
Every time passed by, it’s all a kind of reward
Setiap melewati sesuatu, semua adalah semacam peghargaan

还等什么 做对的选择
hai deng shen me, zuo dui de xuan ze
What are you waiting for, is making the right choice
Apa yang masih kamu tunggu, adalah membuat keputusan yang benar

过去的,就让它过去吧
guo qu de, jiu rang ta guo qu ba
What is gone, then let it gone
Apa yang sudah terlewat, biarlah mereka menjadi masa lalu

别管那是一个玩笑还是谎话
bie guan na shi yi ge wan xiao hai shi huang hua
Leave it be, wether it is a joke or a lie
Jangan pedulikan, meskipun itu adalah candaan ataupun kebohongan

路在脚下 其实并不复杂
lu zai jiao xia qi shi bing bu fu za
Actually, The road that we take is not that complicated
Sebenarnya, jalanan yang kita tempuh tidaklah serumit itu

只要记得你是你呀
zhi yao ji de ni shi ni ya
As long as you remember that you are you
Selama kamu ingat kalau dirimu adalah dirimu sendiri

Miya miya miya miya

Call me

Miya miya miya miya miya

我还是从前那个少年
wo hai shi cong qian na ge shao nian
I’m still the same juvenile like before
Aku masihlah remaja yang sama dengan dulu

没有一丝丝改变
mei you yi si si gai bian
no change at all
tidak berubah sama sekali

时间只不过是考验
shi jian zhi bu guo shi kao yan
Time is only a test
Waktu hanyalah sebuah ujian

种在心中信念丝毫未减
zhong zai xin zhong xin nian si hao wei jian
The believe that planted in the heart slightest not reduced
Kepercayaan ini selalu ada di dalam hati, sedikitpun tidak berkurang

眼前这个少年
yan qian zhe ge shao nian
The juvenile in front of me
Remaja didepanku ini

还是最初那张脸
hai shi zui chu na zhang lian
Still the same face as the first
Masih dengan wajah yang sama seperti pertama dulu

面前再多艰险不退却
mian qian zai duo jian xian bu tui que
No matter how hard and dangerous we face, will never retreat
Tidak peduli seberapa keras dan bahaya yang akan kita hadapi, tidak akan pernah mundur

Say Never Never Give Up
Tidak akan pernah menyerah

Like a Fighter
Seperti seorang pejuang

追逐生命里光临身边的每道光
zhui zhu sheng ming li guang lin shen bian de mei dao guang
Chasing every light that comes around in life
Mengejar setiap cahaya yang muncul di sekitar kehidupan

让世界因为你的存在变的闪亮
rang shi jie yin wei ni de cun zai bian de shan liang
Let the world become shining because of your existence
Biarkan dunia menjadi bersinar karena keberadaanmu

其实你我他并没有什么不同
qi shi ni wo ta bing mei you shen me bu tong
Actually there is no difference between all of us
Sebenarnya, tidak ada perbedaan diantara kita semua

只要你愿为希望画出一道想象
zhi yao ni yuan wei xi wang hua chu yi dao xiang xiang
As long as you are willing to draw a picture of hope
Selama kamu bersedia melukis gambaran dari harapan

成长的路上必然经历很多风雨
cheng zhang de lu shang bi ran jing li hen duo feng yu
On the way to growth we will experience a lot of wind and rain
Dalam perjalanan menuju kedewasaan pasti akan menghadapi banyak halangan dan rintangan

相信自己终有属于你的盛举
xiang xin zi ji zhong you shu yu ni de sheng ju
Believe yourself that you will have a great things that will belong to you
Percaya dirilah bahwa suatu hari, akan ada hasil yang besar yang merupakan milikmu sendiri

别因为磨难停住你的脚步
bie yin wei mo nan ting zhu ni de jiao bu
Don’t stop your efforts because of tribulation
Jangan hentikan langkahmu hanya karena merasa menderita

坚持住 就会拥有属于你的蓝图
jian chi zhu, jiu hui yong you shu yu ni de lan tu
Hang on, then you will have your own blue print
Bertahanlah, maka kamu akan memiliki apa yang menjadi rekor kamu sendiri

Wu oh oh

我还是从前那个少年
wo hai shi cong qian na ge shao nian
I’m still the same juvenile like before
Aku masihlah remaja yang sama dengan dulu

没有一丝丝改变
mei you yi si si gai bian
no change at all
tidak berubah sama sekali

时间只不过是考验
shi jian zhi bu guo shi kao yan
Time is only a test
Waktu hanyalah sebuah ujian

种在心中信念丝毫未减
zhong zai xin zhong xin nian si hao wei jian
The believe that planted in the heart slightest not reduced
Kepercayaan ini selalu ada di dalam hati, sedikitpun tidak berkurang

眼前这个少年
yan qian zhe ge shao nian
The juvenile in front of me
Remaja didepanku ini

还是最初那张脸
hai shi zui chu na zhang lian
Still the same face as the first
Masih dengan wajah yang sama seperti pertama dulu

面前再多艰险不退却
mian qian zai duo jian xian bu tui que
No matter how hard and dangerous we face, will never retreat
Tidak peduli seberapa keras dan bahaya yang akan kita hadapi, tidak akan pernah mundur

Say Never Never Give Up
Tidak akan pernah menyerah

Like a Fighter
Seperti seorang pejuang

我还是从前那个少年miya
wo hai shi cong qian na ge shao nian miya
I’m still the same juvenile like before miya
Aku masihlah remaja yang sama dengan dulu miya

我还是 从前那个少年miya
wo hai shi cong qian na ge shao nian miya
I’m still the same juvenile like before miya
Aku masihlah remaja yang sama dengan dulu miya

我还是眼前这个少年miya
wo hai shi yan qian zhe ge shao nian miya
I’m still the juvenile in front of me miya
Aku masihlah remaja di depanku miya

我还是 从前那个少年miya
wo hai shi cong qian na ge shao nian miya
I’m still the same juvenile like before miya
Aku masihlah remaja yang sama dengan dulu miya

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s