Fahrenheit 飛輪海 – dong mai 動脈

https://www.youtube.com/watch?v=KlofJgImkF0 Fahrenheit 飛輪海 – dong mai 動脈 – Artery – Pembuluh Nadi 當月光被寂寞遮蓋Dang yue guang bei ji mo zhe gaiWhen the moon is covered lonelyKetika bulan tertutup kesepian 心情像末日般黑暗Xin qing xiang mo ri ban hei anFeeling is like the dark of doomPerasaan seperti takdir yang gelap 你懷疑城市快崩坏Ni huai yi cheng shi kuai beng huaiYou suspect … Continue reading Fahrenheit 飛輪海 – dong mai 動脈