Lollipop 棒棒堂 — wǒ shì chuán qí 我是傳奇

Lollipop 棒棒堂 — wǒ shì chuán qí 我是傳奇 — I’m Legend

Hey Come On Go!

Power 啟動潛入這個神祕小宇宙
Power qǐ dòng qián rù zhè ge shén mì xiǎo yǔ zhòu
The Power start submerges this mystical microcosm
Tenaga itu mulai tenggelam dalam dunia kecil yang ajaib

輸入密碼安全降落準備遨游
shū rù mì mǎ ān quán jiàng luò zhǔn bèi áo yóu
The input cryptosecurity roams through landing preparation
Masukan keamanan Crypto bergentayangan melewati persiapan pendaratan

Lollipop 的魅力就像太空黑洞 哈
Lollipop de mèi lì jiù xiàng tài kōng hēi dòng hā
The Lollipop charm looks like the outer space black hole ha…
Pesona Lollipop seperti black hole angkasa luar… ha…

致命吸引力讓你瞬間真空
zhì mìng xī yǐn lì ràng nǐ shùn jiān zhēn kōng
The fatal attraction lets your instantaneous vacuum
Atraksi yang sangat menentukan, membuatmu kosong seketika

咚滋大的節奏(Hey Hey Ho)
dōng zī dà de jié zòu (Hey Hey Ho)
Rat-a-tat incites the big rhythm (Hey Hey Ho)
Rat-a-tat menimbulkan irama yang hebat (Hey Hey Ho)

一步一腳印創造著我的傳說
yī bù yī jiǎo yìn chuàng zào zhù wǒ de chuán shuō
A step footprint is creating my fable
Jejak langkah kaki menciptakan legendaku

這個時代已不流行見風轉舵
zhè ge shí dài yǐ bù liú xíng jiàn fēng zhuǎn duò
This time has been unpopular trims one’s sails
Jaman ini sudah tidak terkenal membatasi kegiatan-kegiatan seseorang

無法抗拒的熱情讓你感同身受
wú fǎ kàng jù de rè qíng ràng nǐ gǎn tóng shēn shòu
Is unable the enthusiasm which resists to let your shall be grateful as a personal favor
tidak mampu menahan semangat tinggi yang ditahan membuatmu ingin merasakannya sendiri

吉他刷下Rocker的嘶吼
jí tā shuā xià rocker de sī hǒu
The guitar brushes Rocker’s whooshing
Gitar menyeka suara desing dari Rocker

陽光笑容 融化你的心魔
yáng guāng xiào róng róng huà nǐ de xīn mó
The sunlight smiling face melts your heart evil spirit
Senyuman dari matahari membuat hatimu yang jahat mencair

十萬伏特叫我滑步的麥克
shí wàn fú tè jiào wǒ huá bù de mài kè
100,000 volts are called me to slide step Mike
100.000 volt memanggil gaya Michael Jackson-ku

火力全開迷倒所有觀眾
huǒ lì quán kāi mí dào suǒ yǒu guān zhòng
The firepower all opens confuses but actually all audiences
Kekuatan api semuanya terbuka menghembus semua penonton

看著我的視線不要閃躲
kàn zhe wǒ de shì xiàn bú yào shǎn duǒ
Looks that my line of sight do not dodge
Melihat kemunculanku, janganlah menghindar

Hey 呼喚你的靈魂跟著節奏跳動
Hey hū huàn nǐ de líng hún gēn zhe jié zòu tiào dòng
Hey summons your soul with the rhythm beat
Hey panggillah jiwamu dengan dentaman irama yang cepat

音樂尖叫聲準備開始演奏
yīn yuè jiān jiào shēng zhǔn bèi kāi shǐ yǎn zòu
Music squeal preparation starts to play
Jeritan music siap-siap mulai dimainkan

甩甩披肩穿上皮靴宣誓我們的誓言
shuǎi shuǎi pī jiān chuān shàng pí xuē xuān shì wǒ men de shì yán
Flings the shawl to put on the leather boots to take an oath our pledge
Melempar selendang, memakaikannya di sepatu boot untuk mengambil janji kami

動動關節換上裝備舞出我們的世界
dòng dòng guān jié huàn shàng zhuāng bèi wǔ chū wǒ men de shì jiè
Moves the diarthrosis to exchange the equipment dance to leave our world
penukaran diarthrosis dengan peralatan menari keluar dari dunia kami

跳躍極限凍結時間傳說就在此出現 Yeah
tiào yuè jí xiàn dòng jié shí jiān chuán shuō jiù zài cǐ chū xiàn
Caper limit freezing time fable in this appearance
Legenda menghentikan waktu dalam pertunjukkan ini, yeah…

霹靂趴的掌聲Hey Hey Yo
pī lì pā de zhǎng shēng
The thunderclap lies prone applause
Suara tepuk tangan, Hey Hey Yo

已經無法滿足舞臺上的Solo
yǐ jīng wú fǎ mǎn zú wǔ tái shàng de Solo
Solo was already unable to satisfy in the stage
Pertunjukkan tunggal sudah tidak bisa memuaskan panggung

Lollipop 不是溫室裡的花朵 喝
Lollipop bú shì wēn shì lǐ de huā duǒ hē
Lollipop is not in the greenhouse flowers .. he..
Lollipop bukanlah bunga yang tumbuh di green hous.. he…

只有不停的衝才是不朽傳說
zhī yǒu bù tíng de chōng cái shì bù xiǔ chuán shuō
Then does not stop flushes is the immortal fable
Asalkan tidak berhenti mengalir, barulah legenda yang abadi

大風車加速誰能比我猛
dà fēng chē jiā sù shéi néng bǐ wǒ měng
Who does the big windmill accelerate to be able to be fiercer than me
Kincir angin yang berputar bertambah cepat, siapakah yang bisa lebih dahsyat dari aku

嘴角一笑親和力不做作
zuǐ jiǎo yī xiào qīn hé lì bù zuò zuò
As soon as the corners of the mouth smile the affinity not to be artificial
Selama mulut masih tersenyum, hubungan tidak akan palsu

夢幻氣息讓你永遠死忠
mèng huàn qì xī ràng nǐ yǒng yuǎn sǐ zhōng
The illusion breath lets you forever die loyally
Nafas imajinasi, membuatmu setia selamanya

放手一搏秀出我的Style
fàng shǒu yī bó xiù chū wǒ de Style
As soon as drops to wrestle is outstanding my Style
Bergulat mengeluarkan gayaku yang terkemuka

跟著我的律動不要跳錯
gēn zhe wǒ de lǜ dòng bú yào tiào cuò
Do not jump wrong with mine rhythm
Mengikuti iramaku, jangan sampai salah

Hey One Two Three Four Five Six Seven Eight

舞臺燈光就有震撼的效果
wǔ tái dēng guāng jiù yǒu zhèn hàn de xiào guǒ
The stage lighting has the shocking effect
Cahaya panggung ada efeknya yang mengejutkan

甩甩披肩穿上皮靴宣誓我們的誓言
shuǎi shuǎi pī jiān chuān shàng pí xuē xuān shì wǒ men de shì yán
Flings the shawl to put on the leather boots to take an oath our pledge
Melempar selendang, memakaikannya di sepatu boot untuk mengambil janji kami

動動關節換上裝備舞出我們的世界
dòng dòng guān jié huàn shàng zhuāng bèi wǔ chū wǒ men de shì jiè
Moves the diarthrosis to exchange the equipment dance to leave our world
penukaran diarthrosis dengan peralatan menari keluar dari dunia kami

跳躍極限凍結時間傳說就在此出現 Yeah
tiào yuè jí xiàn dòng jié shí jiān chuán shuō jiù zài cǐ chū xiàn
Caper limit freezing time fable in this appearance
Legenda menghentikan waktu dalam pertunjukkan ini, yeah…

Hey… 超越自我 (Hey超越自我)
Hey… chāo yuè zì wǒ (Hey chāo yuè zì wǒ)
Hey… Superego
Hey… Aku yang hebat

Hey… 決不退縮 (HeyHey)
Hey… jué bù tuì suō (Hey Hey)
Hey… decide not to flinching
Hey… memutuskan untuk tidak menjauhkan diri

Hey… 直到永久 (Hey直到永久)
Hey… zhí dào yǒng jiǔ (Hey zhí dào yǒng jiǔ)
Hey… Until forever
Hey… untuk selamanya

Hey… 就是傳說 (傳說)
Hey… jiù shì chuán shuō (chuán shuō)
Hey… Is Legend
Hey… adalah legenda

甩甩披肩穿上皮靴宣誓我們的誓言
shuǎi shuǎi pī jiān chuān shàng pí xuē xuān shì wǒ men de shì yán
Flings the shawl to put on the leather boots to take an oath our pledge
Melempar selendang, memakaikannya di sepatu boot untuk mengambil janji kami

動動關節換上裝備舞出我們的世界
dòng dòng guān jié huàn shàng zhuāng bèi wǔ chū wǒ men de shì jiè
Moves the diarthrosis to exchange the equipment dance to leave our world
penukaran diarthrosis dengan peralatan menari keluar dari dunia kami

跳躍極限凍結時間傳說就在此出現 Yeah
tiào yuè jí xiàn dòng jié shí jiān chuán shuō jiù zài cǐ chū xiàn
Caper limit freezing time fable in this appearance
Legenda menghentikan waktu dalam pertunjukkan ini, yeah…


Sorri, mungkin terjemahannya agak aneh.. 🙂
tapi intinya, Lollipop adalah legenda yang tak akan pernah hilang… 🙂

Chinese lyrics from TT Player / QQ Music
Pinyin by Anna Wong
All song lyrics Translations (English and Indonesia) by Anna Wong
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s