Sky wu – Fen xiang 分享

Sky wu – Fen xiang 分享 – sharing – berbagi

時間已做了選擇
Shi jian yi zuo liao xuan ze
The time has made the choice
Waktu sudah membuat pilihan

什麽人叫做朋友
Shen me ren jiao zuo peng you
Who can be called a friend
Siapakah yang disebut teman

偶爾碰頭
Ou‘er peng tou
Occasionally meets
Sering bertemu

心情卻能一點就通
Xin qing que neng yi dian jiu tong
The mood can actually passing
Perasaanpun gampang tersentuh

因爲我們曾有過
Yin wei wo men ceng you guo
Because we always had had…
Karena kita sering melewatkan

理想類似的生活
Li xiang lei shi de sheng huo
Ideal similar life
Kehidupan yang sama, saling bertukar pikiran

太多感受
Tai duo gan shou
Too many touch feeling
Terlalu banyak perasaan

決非三言兩語能形容
Jue fei san yan liang yu neng xing rong
Can’t describe definitely in a few words
Tidak bisa diungkapkan dengan sepatah-dua patah kata

可能有時我們顧慮太多
Ke neng you shi wo men gu lv tai duo
Sometimes possibly we worry are too many
Mungkin kadang-kadang kita terlalu khawatir

太多決定需要我們去選擇
Tai duo jue ding xu yao wo men qu xuan ze
Too many decisions need to choose
Terlalu banyak keputusan, yang harus kita pilih

擔心會犯錯
Dan xin hui fan cuo
Worried can make mistakes
Khawatir berbuat kesalahan

難免會受挫
Nan mian hui shou cuo
Difficult to face it
Susah menghadapinya

幸好一路上有你陪我
Xing hao yi lu shang you ni pei wo
Luckily I have you to accompany me all the way
Beruntung ada kamu yang selalu menemaniku

與你分享的快樂勝過獨自擁有
Yu ni fen xiang de kuai le sheng guo du zi yong you
Shares joyfully, victory, and everything with you
Berbagi kesenangan, kemenangan, dan semuanya denganmu

至今我仍深深感動
Zhi jin wo reng shen shen gan dong
Until now I was still touching deeply
Sampai sekarang, aku masih terharu

好友如同一扇窗能讓視野不同
Hao you ru tong yi shan chuang neng rang shi ye bu tong
The good friend is similar to a leaf of window can let the field of vision be different
Teman yang baik sama dengan jendela yang terbuka yang bisa memberi pandangan yang berbeda tentang dunia

與你分享的快樂勝過獨自擁有
Yu ni fen xiang de kuai le sheng guo du zi yong you
Shares joyfully, victory, and everything with you
Berbagi kesenangan, kemenangan, dan semuanya denganmu

至今我仍深深感動
Zhi jin wo reng shen shen gan dong
Until now I was still touching deeply
Sampai sekarang, aku masih terharu

好友如同一扇窗能讓世界開闊
Hao you ru tong yi shan chuang neng rang shi jie kai kuo
The good friend is similar to a leaf of window can let the world be open
Teman yang baik sama dengan jendela yang terbuka yang bisa membuat dunia ini terbuka luas

因爲我們曾有過
Yin wei wo men ceng you guo
Because we always had had…
Karena kita sering melewatkan

理想類似的生活
Li xiang lei shi de sheng huo
Ideal similar life
Kehidupan yang sama, saling bertukar pikiran

太多感受
Tai duo gan shou
Too many touch feeling
Terlalu banyak perasaan

決非三言兩語能形容
Jue fei san yan liang yu neng xing rong
Can’t describe definitely in a few words
Tidak bisa diungkapkan dengan sepatah-dua patah kata

可能有時我們顧慮太多
Ke neng you shi wo men gu lv tai duo
Sometimes possibly we worry are too many
Mungkin kadang-kadang kita terlalu khawatir

太多決定需要我們去選擇
Tai duo jue ding xu yao wo men qu xuan ze
Too many decisions need to choose
Terlalu banyak keputusan, yang harus kita pilih

擔心會犯錯
Dan xin hui fan cuo
Worried can make mistakes
Khawatir berbuat kesalahan

難免會受挫
Nan mian hui shou cuo
Difficult to face it
Susah menghadapinya

幸好一路上有你陪我
Xing hao yi lu shang you ni pei wo
Luckily I have you to accompany me all the way
Beruntung ada kamu yang selalu menemaniku

與你分享的快樂勝過獨自擁有
Yu ni fen xiang de kuai le sheng guo du zi yong you
Shares joyfully, victory, and everything with you
Berbagi kesenangan, kemenangan, dan semuanya denganmu

至今我仍深深感動
Zhi jin wo reng shen shen gan dong
Until now I was still touching deeply
Sampai sekarang, aku masih terharu

好友如同一扇窗能讓視野不同
Hao you ru tong yi shan chuang neng rang shi ye bu tong
The good friend is similar to a leaf of window can let the field of vision be different
Teman yang baik sama dengan jendela yang terbuka yang bisa memberi pandangan yang berbeda tentang dunia

與你分享的快樂勝過獨自擁有
Yu ni fen xiang de kuai le sheng guo du zi yong you
Shares joyfully, victory, and everything with you
Berbagi kesenangan, kemenangan, dan semuanya denganmu

至今我仍深深感動
Zhi jin wo reng shen shen gan dong
Until now I was still touching deeply
Sampai sekarang, aku masih terharu

好友如同一扇窗能讓世界開闊
Hao you ru tong yi shan chuang neng rang shi jie kai kuo
The good friend is similar to a leaf of window can let the world be open
Teman yang baik sama dengan jendela yang terbuka yang bisa membuat dunia ini terbuka luas

與你分享的快樂勝過獨自擁有
Yu ni fen xiang de kuai le sheng guo du zi yong you
Shares joyfully, victory, and everything with you
Berbagi kesenangan, kemenangan, dan semuanya denganmu

至今我仍深深感動
Zhi jin wo reng shen shen gan dong
Until now I was still touching deeply
Sampai sekarang, aku masih terharu

好友如同一扇窗能讓視野不同
Hao you ru tong yi shan chuang neng rang shi ye bu tong
The good friend is similar to a leaf of window can let the field of vision be different
Teman yang baik sama dengan jendela yang terbuka yang bisa memberi pandangan yang berbeda tentang dunia

與你分享的快樂勝過獨自擁有
Yu ni fen xiang de kuai le sheng guo du zi yong you
Shares joyfully, victory, and everything with you
Berbagi kesenangan, kemenangan, dan semuanya denganmu

至今我仍深深感動
Zhi jin wo reng shen shen gan dong
Until now I was still touching deeply
Sampai sekarang, aku masih terharu

好友如同一扇窗能讓世界開闊
Hao you ru tong yi shan chuang neng rang shi jie kai kuo
The good friend is similar to a leaf of window can let the world be open
Teman yang baik sama dengan jendela yang terbuka yang bisa membuat dunia ini terbuka luas

Chinese lyrics from TT Player / QQ Music
Pinyin by Anna Wong
All song lyrics Translations (English and Indonesia) by Anna Wong
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s