Wang Lee Hom 王力宏 – Everything

https://www.youtube.com/watch?v=wvjQkDLgx6w Wang Lee Hom 王力宏 – Everything – Segalanya 故事裏的起承轉合 有一些忘記Gu shi li de qi cheng zhuan he, you yi xie wang jiIn the story introduction, elucidation, transposition and summary have some to forgetPendahuluan, penjelasan, transposisi, dan ringkasan dalam sebuah cerita, ada beberapa yang terlupakan 做了多少錯誤的選擇Zuo le duo shao cuo wu de xuan zeWe have … Continue reading Wang Lee Hom 王力宏 – Everything