Lollipop 棒棒堂 – ai qing xue ce 愛情學測

Lollipop 棒棒堂 – ai qing xue ce 愛情學測 – love study – Pelajaran Cinta

常常偷偷背誦大人唱的情歌
Chang chang tou tou bei song da ren chang de qing ge
Often listening secretly adult sings love song
Sering diam-diam mendengar orang-orang menyanyikan lagu cinta

以爲可以當作預習愛的功課
Yi wei ke yi dang zuo yu xi’ai de gong ke
Because it can become schoolwork of preparing a love lesson
Karena bisa menjadi persiapan pelajaran tentang cinta

明明該學一直用功是全都出錯
Ming ming gai xue yi zhi yong gong shi quan dou chu cuo
Should study hard obviously but all has always a mistake
Seharusnya terus belajar rajin, tapi semuanya salah

看成你擦身而過 都呆了
Kan cheng ni ca shen er guo, dou dai le
Regards as you to scratch the body, all has traced
Menganggap seperti kamu melukai dirimu, semuanya membekas

交卷前一分鐘大案都還空着
Jiao juan qian yi fen zhong da’an dou hai kong zhe
Completes an assignment a minute ago but still there is no answer
Sudah mengerjakan tugas selama 1 menit, tapi masih belum menemukan jawaban

應該怎麽組合兩個人的集合
Ying gai zen me zu he liang ge ren de ji he
What should I do to combine two person become one
Apa yang harus kulakukan untuk menyatukan dua orang yang berbeda

理論和現實不同從來吥曾像過
Li lun he xian xhi bu tong cong lai bu ceng xiang guo
The theory and the reality are different, always crossed
Teori dan kenyataan selalu berlawanan

面對愛情的學測 都盪了
Mian dui ‘ai qing de xue ce, dou dang le
Facing love study that always swing
Menghadapi pelajaran tentang cinta, yang selalu berubah

我應該是壞還是乖
Wo ying gai shi huai hai shi kuai
I should be bad or clever
Aku harus buruk atau pintar

你習慣彩色或黑白
Ni xi guan cai se huo hei bai
Which do You prefer, colored or black and white?
Kamu terbiasa berwarna-warni atau hitam putih?

你的笑代表拒絕 還是等待
Ni de xiao dai biao ju jue, hai shi deng dai
Your smile behalf is refuse or waiting
Senyummu menandakan penolakan atau penantian

答案我解不開
Da’an wo jie bu kai
I can’t find the answer
Aku tidak bisa menemukan jawabannya

我應該被動或耍賴
Wo ying gai bei dong huo shua lai
I should active or act shamelessly
Aku harus aktif atau berlagak malu

你習慣高山或是海
Ni xi guan gao shan huo shi hai
Which do you like, mountain or sea?
Kamu terbiasa dengan pegunungan ataukah laut?

我隨愛來得太快 忘了所有背叛
Ni sui ai lai de tai kuai, wang le suo you bei ban
Your love is come too fast, forgetting all betrayals
Cintamu dating dengan cepat, melupakan semua penghianatan

交卷前一分鐘大案都還空着
Jiao juan qian yi fen zhong da’an dou hai kong zhe
Completes an assignment a minute ago but still there is no answer
Sudah mengerjakan tugas selama 1 menit, tapi masih belum menemukan jawaban

應該怎麽組合兩個人的集合
Ying gai zen me zu he liang ge ren de ji he
What should I do to combine two person become one
Apa yang harus kulakukan untuk menyatukan dua orang yang berbeda

理論和現實不同從來吥曾像過
Li lun he xian xhi bu tong cong lai bu ceng xiang guo
The theory and the reality are different, always crossed
Teori dan kenyataan selalu berlawanan

面對愛情的學測 都盪了
Mian dui ‘ai qing de xue ce, dou dang le
Facing love study that always swing
Menghadapi pelajaran tentang cinta, yang selalu berubah

我應該是壞還是乖
Wo ying gai shi huai hai shi kuai
I should be bad or clever
Aku harus buruk atau pintar

你習慣彩色或黑白
Ni xi guan cai se huo hei bai
Which do You prefer, colored or black and white?
Kamu terbiasa berwarna-warni atau hitam putih?

你的笑代表拒絕 還是等待
Ni de xiao dai biao ju jue, hai shi deng dai
Your smile behalf is refuse or waiting
Senyummu menandakan penolakan atau penantian

答案我解不開
Da’an wo jie bu kai
I can’t find the answer
Aku tidak bisa menemukan jawabannya

我應該被動或耍賴
Wo ying gai bei dong huo shua lai
I should active or act shamelessly
Aku harus aktif atau berlagak malu

你習慣高山或是海
Ni xi guan gao shan huo shi hai
Which do you like, mountain or sea?
Kamu terbiasa dengan pegunungan ataukah laut?

我隨愛來得太快 忘了所有背叛
Ni sui ai lai de tai kuai, wang le suo you bei ban
Your love is come too fast, forgetting all betrayals
Cintamu dating dengan cepat, melupakan semua penghianatan

我應該是壞還是乖
Wo ying gai shi huai hai shi kuai
I should be bad or clever
Aku harus buruk atau pintar

你習慣彩色或黑白
Ni xi guan cai se huo hei bai
Which do You prefer, colored or black and white?
Kamu terbiasa berwarna-warni atau hitam putih?

你的笑代表拒絕 還是等待
Ni de xiao dai biao ju jue, hai shi deng dai
Your smile behalf is refuse or waiting
Senyummu menandakan penolakan atau penantian

答案我解不開
Da’an wo jie bu kai
I can’t find the answer
Aku tidak bisa menemukan jawabannya

我應該被動或耍賴
Wo ying gai bei dong huo shua lai
I should active or act shamelessly
Aku harus aktif atau berlagak malu

你習慣高山或是海
Ni xi guan gao shan huo shi hai
Which do you like, mountain or sea?
Kamu terbiasa dengan pegunungan ataukah laut?

我隨愛來得太快 忘了所有背叛
Ni sui ai lai de tai kuai, wang le suo you bei ban
Your love is come too fast, forgetting all betrayals
Cintamu dating dengan cepat, melupakan semua penghianatan

Chinese lyrics from TT Player / QQ Music
Pinyin by Anna Wong
All song lyrics Translations (English and Indonesia) by Anna Wong
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s