Fahrenheit 飛輪海 – hen an jing 很安靜

https://www.youtube.com/watch?v=h4e6EZCzl5Q Fahrenheit 飛輪海 – hen an jing 很安靜 – Very Peacefull – Sangat tenang 要說的多動聽Yao shuo de duo dong tingHow to say more pleasant wordBagaimana mengatakan banyak kata-kata yang menyenangkan 才能證明最親密的關係Cai neng zheng ming zui qin mi de guan xiJust can prove the closest relationshipBaru bisa membuktikan hubungan yang paling dekat 你繞着天空什麽也沒講Ni rao zhe tian … Continue reading Fahrenheit 飛輪海 – hen an jing 很安靜