Fahrenheit 飛輪海 – shou hu xing 守護星

https://www.youtube.com/watch?v=-A6HkYAxZ5k Fahrenheit 飛輪海 – shou hu xing 守護星 - Protection star – Bintang perlindungan 邊走邊看生命裏每一片風景Bian zou bian kan sheng ming li mei yi pian feng jingWalks while looks in the life each piece of sceneryBerjalan sambil melihat, setiap potongan pemandangan dalam hidup ini 誰是最遠那顆星星但也最靠近Shui shi zui yuan na ke xing xing dan ye zui kao … Continue reading Fahrenheit 飛輪海 – shou hu xing 守護星