Alan Luo羅志祥– Ai Bu Dan Xing 愛不單行

Alan Luo羅志祥– Ai Bu Dan Xing 愛不單行 – Love is not a single line – Cinta bukanlah satu garis

OST-Hi! My Sweetheart 海派甜心

找不到人說心里的寂寞
Zhao bu dao ren shuo xin li de ji mo
Can’t find someone to share my lonely heart
Tidak dapat menemukan seseorang untuk berbagi kesepian hati

找不到人懂怕黑的折磨
Zhao bu dao ren dong pa hei de zhe mo
Can’t find someone understand the afraid of dark torment
Tidak dapat menemukan seseorang yang mengerti takutnya siksaan gelap

找不到命中注定在一起的那個人
Zhao bu dao ming zhong zhu ding zai yi qi de na ge ren
Can’t find someone who fated to be together
Tidak dapat menemukan seseorang yang ditakdirkan untuk bersama

很多人都像我一個人過生活
Hen duo ren dou xiang wo, yi ge ren guo sheng huo
So many people looks like me that live alone
Banyak orang seperti diriku yang hidup sendiri

愛 只有簡單筆畫卻比想象復雜
Ai, zhi you jian dan bi hua, que bi xiang xiang fu za
Love, only simple strokes, but complex to imagine
Cinta, hanya garis sederhana, tapi rumit untuk dibayangkan

恨安定愛變化
Hen an ding ai bian hua
Hate if the stability love change
Benci kalau kestabilan cinta berubah

我愛過幾個人也被愛過幾遍
Wo ai guo ji ge ren, ye bei ai guo ji pian
I love a few people, and also be loved several times
Aku mencintai beberapa orang, juga dicintai beberapa orang

卻還是沒能將幸福留下
Que hai shi mei neng jiang xing fu liu xia
But still can’t get the happiness stayed
Tapi masih belum bisa membuat kebahagiaan tinggal 

愛 是不可數的嗎為何我還相信
Ai, shi bu ke shu de ma? Wei he wo hai xiang xin
Love, is uncountable? Why I still believe

它不是獨行俠
Ta bu shi du xing xia
Love is not Maverick
Cinta bukanlah pemberontakan

我在等一個人在等我的永恒
Wo zai deng yi ge ren, zai deng wo de yong heng
I was waiting for someone, waiting for my eternal
Aku sedang menunggu seseorang, menunggu keabadianku

告訴我愛不單行別害怕
Gao su wo ai bu dan xing bie hai pa
Please tell me Love is not single line, don’t be afraid
Tolong kasih tau diriku, cinta bukanlah satu garis, janganlah takut

用不完身邊泛濫的自由
Yong bu wan shen bian fan lan de zi you
The spread freedom that not finished used in side
Penyebaran kebebasan yang tidak habis digunakan disamping

開始怕孤單是一種詛咒
Kai shi pai gu dan shi yi zhong zu zhou
Start afraid of lonely, is a curse
Mulai takut akan kesepian adalah sebuah kutukan

羨慕我能飛的人為何在天黑以后
Xian mu wo neng fei de ren, wei he zai tian hei yi hou
I envy people who can fly, why after dark

還是寧愿回到愛情那個枷鎖
Hai shi ning yuan hui dao, ai qing na ge jia shuo
Or rather go back to the love that shackle
Atau lebih suka kembali ke cinta yang terbelenggu

愛 只有簡單筆畫卻比想象復雜
Ai, zhi you jian dan bi hua, que bi xiang xiang fu za
Love, only simple strokes, but complex to imagine
Cinta, hanya garis sederhana, tapi rumit untuk dibayangkan

恨安定愛變化
Hen an ding ai bian hua
Hate if the stability love change
Benci kalau kestabilan cinta berubah

我愛過幾個人也被愛過幾遍
Wo ai guo ji ge ren, ye bei ai guo ji pian
I love a few people, and also be loved several times
Aku mencintai beberapa orang, juga dicintai beberapa orang

卻還是沒能將幸福留下
Que hai shi mei neng jiang xing fu liu xia
But still can’t get the happiness stayed
Tapi masih belum bisa membuat kebahagiaan tinggal 

愛 是不可數的嗎為何我還相信
Ai, shi bu ke shu de ma? Wei he wo hai xiang xin
Love, is uncountable? Why I still believe

它不是獨行俠
Ta bu shi du xing xia
Love is not Maverick
Cinta bukanlah pemberontakan

我在等一個人在等我的永恒
Wo zai deng yi ge ren, zai deng wo de yong heng
I was waiting for someone, waiting for my eternal
Aku sedang menunggu seseorang, menunggu keabadianku

告訴我愛不單行別害怕
Gao su wo ai bu dan xing bie hai pa
Please tell me Love is not single line, don’t be afraid
Tolong kasih tau diriku, cinta bukanlah satu garis, janganlah takut

愛 只有簡單筆畫卻比想象復雜
Ai, zhi you jian dan bi hua, que bi xiang xiang fu za
Love, only simple strokes, but complex to imagine
Cinta, hanya garis sederhana, tapi rumit untuk dibayangkan

恨安定愛變化
Hen an ding ai bian hua
Hate if the stability love change
Benci kalau kestabilan cinta berubah

我愛過幾個人也被愛過幾遍
Wo ai guo ji ge ren, ye bei ai guo ji pian
I love a few people, and also be loved several times
Aku mencintai beberapa orang, juga dicintai beberapa orang

卻還是沒能將幸福留下
Que hai shi mei neng jiang xing fu liu xia
But still can’t get the happiness stayed
Tapi masih belum bisa membuat kebahagiaan tinggal 

愛 是不可數的嗎為何我還相信
Ai, shi bu ke shu de ma? Wei he wo hai xiang xin
Love, is uncountable? Why I still believe

它不是獨行俠
Ta bu shi du xing xia
Love is not Maverick
Cinta bukanlah pemberontakan

我在等一個人在等我的永恒
Wo zai deng yi ge ren, zai deng wo de yong heng
I was waiting for someone, waiting for my eternal
Aku sedang menunggu seseorang, menunggu keabadianku

告訴我愛不單行別害怕
Gao su wo ai bu dan xing bie hai pa
Please tell me Love is not single line, don’t be afraid
Tolong kasih tau diriku, cinta bukanlah satu garis, janganlah takut

我在等一個人在等我的永恒
Wo zai deng yi ge ren, zai deng wo de yong heng
I was waiting for someone, waiting for my eternal
Aku sedang menunggu seseorang, menunggu keabadianku

告訴我愛不單行相信它
Gao su wo ai bu dan xing xiang xin ta
Please tell me Love is not single line, believing in love
Tolong kasih tau diriku, cinta bukanlah satu garis, percaya kepada cinta

==============================================
*** translate by Anna
*** lyrics download from TT Player

Chinese lyrics from TT Player / QQ Music
Pinyin by Anna Wong
All song lyrics Translations (English and Indonesia) by Anna Wong
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s